Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Strona główna

Aktualności

AKTUALNOŚCI, strona 4:

Wnioski o świadczenie Dobry start – 300+

Utworzono dnia 21.06.2021

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Co się zmienia?

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Jak składać wniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 

  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia

  • przez bankowość elektroniczną

  • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.

 

czytaj dalej... na temat: Wnioski o świadczenie Dobry start – 300+

Strategiczny głos mieszkańców- zachęcamy do udziału w ankiecie

Utworzono dnia 10.06.2021

W związku z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Nowa Sól na lata 2021-2026  na stronie Urzędu Gminy została przygotowana ankieta dotycząca sytuacji społecznej gminy.

http://gminanowasol.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=8&artykul=2402&akcja=artykul

czytaj dalej... na temat: Strategiczny głos mieszkańców- zachęcamy do udziału w ankiecie

PODZIĘKOWANIA

Utworzono dnia 02.06.2021

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINA NOWA SÓL WRAZ

Z PRACOWNIKAMI

 

SKŁADA

WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI I UZNANIA WSZYSTKIM OSOBOM ZAANGAŻOWANYM

W ORGANIZACJĘ TEGOROCZNEGO DNIA DZIECKA W NOWYM ŻABNIE.

W SZCZEGÓLNOŚCI ZAŚ PRAGNIE PODZIĘKOWAĆ:

 

PANI WÓJT GMINY NOWA SÓL IZABELI BOJKO,

PANU SOŁTYSOWI PRZEMYSŁAWOWI FICNER, PANU SOŁTYSOWI ADAMOWI KUSA,

 

A TAKŻE DARCZYŃCOM: FIRMIE TOMS POLSKA SP. Z O.O. Z NOWEJ SOLI, NESTLE POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KARGOWEJ, ST. MAJEWSKI Z

PRUSZKOWA, ROLNICZEJ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ „PRZYSZŁOŚĆ” Z REJOWA, PIEKARNI FIJOŁ- KULUS Z SIEDLISKA, PIEKARNI

GRĘBOWICZ Z NOWEJ SOLI, GOSPODARSTWU ROLNEMU „SAD SOLNIKI” MAREK SZRON Z KOŻUCHOWA , HURTOWNI PAPIERNICZEJ SAKR Z

NOWEJ SOLI,

PANU WOJCIECHOWI JAKUBOWSKIEMU, GABRIELI MARCINISZYN ZE SZKÓŁKI JEŹDZIECKIEJ „KONICZYNKA” ZE SZPROTAWY

 ORAZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z PRZYBOROWA

 

DZIĘKUJEMY ZA OBECNOŚĆ I WSPARCIE PODCZAS ŚWIĘTA DNIA DZIECKA,

DZIĘKI KTÓREMU TEGOROCZNE WYDARZENIE

NABRAŁO WYJĄTKOWEGO KOLORYTU I CHARAKTERU.

ŻYCZYMY WIELU SUKCESÓW I LICZYMY NA OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ W PRZYSZŁOŚCI.

czytaj dalej... na temat: PODZIĘKOWANIA

4 czerwca 2021 OPS będzie nieczynny

Utworzono dnia 31.05.2021

Już w najbliższy piątek tj. 4 czerwca 2021r, nie załatwisz spraw w naszym Ośrodku.

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Sól, dzień 4 czerwca 2021 będzie dniem wolnym w zamian za święto przypadające w sobotę tj. za 1 maja 2021.

 Za utrudnienia przepraszamy

czytaj dalej... na temat: 4 czerwca 2021 OPS będzie nieczynny

Opieka Wytchnieniowa

Utworzono dnia 26.05.2021

Gmina Nowa Sól w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania.

Głównym celem Programu jest :

  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym

  2. wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej

  3. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne, podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych , zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

    Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Planuje się realizację zadania w okresie od 01czerwca 2021 do 31 grudnia 2021 dla 1 dziecka z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
nazwa programu :OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2021
dofinansowanie : 6 720 zł
całkowity wartość inwestycji :6 720 zł

 

czytaj dalej... na temat: Opieka Wytchnieniowa

Lubuska Karta Seniora

Utworzono dnia 24.05.2021

Lubuska Karta Seniora Zarząd Województwa Lubuskiego, uchwałą nr 33/471/19  z dnia 6 maja 2019 roku uchwalił zasady przyznawania i użytkowania  Lubuskiej Karty Seniora. W związku z tym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze od lipca 2019 roku...

czytaj dalej... na temat: Lubuska Karta Seniora

Przeciwdziałanie Przemocy

Utworzono dnia 05.05.2021

WSPARCIE OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY WAŻNE KONTAKTY, INFOLINIE   Kwarantanna, zakażenia COVID-19, izolacja społeczna, a także związane z trwającą epidemią pogorszenie warunków ekonomicznych spowodowały, że wiele osób jest w większym stopniu...

czytaj dalej... na temat: Przeciwdziałanie Przemocy

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej-edycja 2021 rok

Utworzono dnia 23.04.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól informuje, że w dniu 19.04.2021 r. została zawarta Umowa Nr PS-V.042.3.2021/UG Nowa Sól w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”,   pomiędzy Wojewodą Lubuskim reprezentowanym przez Panią Grażynę Jelską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. a Gminą Nowa Sól reprezentowaną przez Wójta Gminy –  Panią Izabelę Bojko przy kontrasygnacie Pani Justyny Anteckiej- Klimek Skarbnika Gminy.

Program skierowany jest do:

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka

  2. osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 dziecko niepełnosprawne wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Udział w Programie jest bezpłatny.

 Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Program, będzie realizowany od stycznia 2021 r. do końca grudnia 2021 roku.

Zakres pomocy obejmuje:

   a. wyjście, powrót oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i  rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

  b. wyjście, powrót oraz/lub dojazdy na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

  c. pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu;

  d. asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów) e. towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces   leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków,

  e. podtrzymywanie uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym (w tym inspirowanie jej do współpracy z członkami rodziny)

  f. wspomaganie kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi,
w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego, nawiązanie kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

  g. korzystanie z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
nazwa programu : ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRWNEJ - edycja 2021
dofinansowanie : 55.569,60 zł
całkowity wartość inwestycji : 55.569,60 zł

 

 

czytaj dalej... na temat: Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej-edycja 2021 rok

Przedłużenie program "WSPIERAJ SENIORA" do końca roku 2021

Utworzono dnia 21.04.2021

Przedłużenie program "WSPIERAJ SENIORA" do końca roku 2021
Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól informuje, że program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 został wydłużony do 31.12.2021 roku, nie dłużej jednak niż do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polski stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Program adresowany jest do:
1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19.
2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.
 


 
„Wspieraj Seniora” czyli pomoc w zakupach dla seniorów pozostających w domu krok po kroku.
 Osoby po 70 roku życia mogą skorzystać z Programu „Wspieraj Seniora”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól.
Seniorzy, którzy zdecydują się pozostać w domu, aby ograniczyć ryzyko zakażenia COVID-19, mogą liczyć na pomoc w zrobieniu zakupów artykułów pierwszej potrzeby.
W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie, która nie ukończyła 70 lat.
Zakupy obejmują artykuły spożywcze, środki higieniczne oraz leki.
 
KROK 1
Zadzwonić na infolinię pod nr tel. 22 505 11 11 czynny codziennie w godz. 8:00 - 21:00.
Poinformować podczas rozmowy o decyzji pozostania w domu.
Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Zadzwonić bezpośrenio do Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Nowa sól pod numer telefonu 68 888-60-90 68 356-16-90  517-633-319
 
KROK 2
Poczekać na telefon pracownika OPS Gmina Nowa Sól, który skontaktuje się w celu weryfikacji zgłoszenia i ustalenia sposobu udzielenia wsparcia. Następnie poda imię i nazwisko osoby wyznaczonej do pomocy oraz termin.
Przygotować listę zakupów podstawowych (artykuły spożywcze, środki higieny, leki)
 
KROK 3
Przekazać osobie wyznaczonej do pomocy przez OPS Gmina Nowa Sól listę zakupów oraz pieniądze - osoba ta poda imię i nazwisko oraz przekaże pokwitowania odbioru pieniędzy.
Pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa - zasłonięciu ust i nosa przed wizytą oraz zachowaniu bezpiecznego dystansu.
 
KROK 4
Odebrać zakupy i resztę pieniędzy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz pokwitować ich odbiór.
 
Pomoc realizowana będzie w dni robocze.
„Wspieraj Seniora” jest akcją realizowaną w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej”
 
 

czytaj dalej... na temat: Przedłużenie program "WSPIERAJ SENIORA" do końca roku 2021

BĄDŹ WRAŻLIWY NA KRZYWDZENIE

Utworzono dnia 19.03.2021

ZAŁĄCZNIKI: