Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Strona główna

Aktualności

AKTUALNOŚCI, strona 6:

Ogłoszenie

Utworzono dnia 26.11.2020

W związku z dużym zagrożeniem epidemiologicznym „COVID-19” Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól od 13 października 2020r. do odwołania pracuje w trybie wewnętrznym. Podania i wnioski prosimy wrzucać do skrzynki lub wysyłać na adres e-mail: poczta@opsnowasol.pl W...

czytaj dalej... na temat: Ogłoszenie

Wspieraj Seniora

Utworzono dnia 18.11.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na rok 2020.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Jak to działa?

    Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11.
    Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwej gminy i lokalnego ośrodka pomocy społecznej.
    Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia. Wsparcie ma polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Więcej informacji na stronie https://wspierajseniora.pl/

 

czytaj dalej... na temat: Wspieraj Seniora

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól zatrudni osobę na stanowisko pracownika socjalnego w tut. OPS.

Utworzono dnia 24.11.2020

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól zatrudni osobę na stanowisko pracownika socjalnego w tut. OPS.

Kandydat na pracownika socjalnego powinien  posiadać wykształcenie jak niżej:                             

Wymagane wykształcenie na stanowisko pracownika socjalnego:

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej     wymienionych warunków:

posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna tj. studia wyższe I stopnia (licencjackie o kierunku praca socjalna albo studia wyższe II stopnia (uzupełniające magisterskie) o kierunku praca socjalna,

Ponadto pracownikiem socjalnym może być osoba, która do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków

    pedagogika,
    pedagogika socjalna,
    politologia,
    polityka społeczna,
    psychologia,
    socjologia,
    nauki o rodzinie

Uwaga:  dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizację wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 01 października 2008r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013r.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW do 08.12.2020r.

Bliższych informacji można uzyskać pod telefonem nr 517-633-319

Nowa Sól 24.11.2020

 

czytaj dalej... na temat: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól zatrudni osobę na stanowisko pracownika socjalnego w tut. OPS.

ZAŁĄCZNIKI: