Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Bezdomność

 BEZDOMNOŚĆ

 

 Podstawowe informacje dotyczące możliwości pomocy osobom bezdomnym,  przebywającym na terenie Gminy Nowa Sól.

TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE

112 – numer alarmowy

Interwencja kryzysowa:

987 – bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych
(połączenia bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), pod tym numerem można uzyskać informacje o lokalnych instytucjach udzielających pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia)

Służby porządkowe:

47 793 32 11 – Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

Pomoc medyczna:

999, 112 Pogotowie Ratunkowe

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

Zasady udzielania pomocy

W czasie pobytu w ośrodku wsparcia, osoba bezdomna otrzymuje :

  w schronisku, placówce dla osób bezdomnych – schronienie, gorący gorący posiłek oraz możliwość skorzystania z węzła sanitarnego i pralni,

    Działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól w ramach pomocy osobom bezdomnym:

    wydawanie przez pracowników socjalnych skierowań, umożliwiających korzystanie z pobytu w placówkach dla bezdomnych,

    umożliwienie skorzystania z ciepłego posiłku na terenie Gminy Nowa Sól,

    potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, umożliwiających korzystanie z placówek służby zdrowia,

    udzielanie wsparcia w postaci finansowej bądź rzeczowej (m.in. paczki czystościowe, paczki żywnościowe).

    praca socjalna – opracowanie, a także wsparcie w realizacji, Indywidualnego Planu Wychodzenia z Bezdomności; mobilizowanie do zmiany życiowej sytuacji m.in. podjęcia terapii odwykowej jeśli jest wskazana, wsparcie w poradzeniu sobie z innymi problemami, których konsekwencją jest bezdomność.

Pracownicy socjalni

Na terenie gminy Nowa Sól  pracownicy socjalni (stosownie do potrzeb) w asyście funkcjonariuszy Policji monitorują miejsca niemieszkalne, w których mogą przebywać osoby bezdomne tj. ogródki działkowe, altany, piwnice, pustostany, kanały ciepłownicze.

Po dokonaniu oceny sytuacji osoby bezdomnej pod kątem zagrożenia zdrowia lub życia, informują o możliwości uzyskania wsparcia w placówkach dla osób bezdomnych i innych formach wsparcia.

W uzasadnionych sytuacjach wezwane zostaje Pogotowie Ratunkowe.