Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wsparcie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 821) oraz uchwałą NR V/19/2019 Rady Gminy Nowa Sól  z dnia 31 stycznia 2019 r w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Sól na lata 2019 – 2021., wspieranie rodziny przeżywającej  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

ZAŁĄCZNIKI: