Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie za życiem

Plakat za życiem. Zawiera informacje kontaktowe, które umieszczone są także w treści informacyjnej. Grafika przedstawia rysunkową kobietę w ciąży.

Plakat graficzny przedstawiający informacje, które umieszczono także w tekście. Rysunek na plakacie przedstawia niemowlaka.

Świadczenia  Jednorazowe świadczenia (  Za życiem)

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobę zagrażającej życiu (które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu), przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – na jego wniosek.

Świadczenie to przyznaje się bez względu na dochód.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.).

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

• dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie,
• na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 10 ust. 13 ustawy w związku z art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)

Do pobrania:

- Rozporządzenie
- Ustawa
- Uchwała
- Informator
- Wniosek
- Wzór zaświadczenia lekarskiego

 

WSPARCIE DLA KOBIET W CIĄŻY ORAZ RODZIN
Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINA NOWA SÓL

 

Dane teleadresowe instytucji:

Instytucja

Rodzaj

Godziny pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól, ul. Moniuszki 3a

Tel. 68 888-60-91, 68 356-16-90

Jednorazowe świadczenie 4000,00 zł.

Godziny przyjęć

Pn-Pt

7:00 -15:00

Świadczenia wychowawcze

Świadczenia rodzicielskie

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłki rodzinne i dodatki

Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól, ul. Moniuszki 3a

Tel. 68 888-60-91, 68 356-16-90

Świadczenia z pomocy społecznej

Godziny przyjęć

Pn-Pt

7:00 -15:00

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

 

tel: 68 35 61 836

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7

Pracownia Badań Prenatalnych

 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, od 12.00 do 14.00
po uprzedniej rejestracji telefonicznej tel: 607 661 351

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7

Szkoła Rodzenia

 

Zajęcia czwartek w godzinach 12:00 i 17:00
Tel: 68 388 22 07

 

Szpital na Wyspie w Żarach, ul. Pszenna 2

 

Poradnia Karmienia Piersią

 

Tel. 68 475 76 37 całodobowy

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Zielonej Górze ul. Fryderyka Chopina 9

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Godziny przyjęć
Pn-Pt 8.00-18.00

Tel: 68 32 21 868

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Nowej Soli

 

Terapia

Profilaktyka

Tel: 793 835 011

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży NFZ,ul. Jasna 12/1U, Zielona Góra

 

Terapia indywidualna

Tel. 782614637 

Centrum Medyczne Perinatea Sp. Zoo,Nowa Sól, ul. Boh. Getta 2

 

Kompleksowa opieka perinatalna nad matką i dzieckiem

Badania prenatalne w ramach NFZ

 Tel.530 979 200

Szpital Uniwerytecki im. |K. Marcinkowskiego Sp.z oo, ul. Zyty 26, Zielona Góra

Badania prenatalne

 Tel. 533 322 316, 537 258 926

Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ „AKSON”
ul. Wazów 42
65-044 Zielona Góra

 

Poradnia Neurologiczna dla Dzieci

 Tel. 68 452 77 78

Wczesna Diagnostyka i Rehabilitacja „ATOS”
ul. Podgórna 13, Zielona Góra

 

Ośrodek rehabilitacji dziennej i poradnia logopedyczna

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

 Tel. 68 327 15 18

 Tel: +48 665 029 388

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7

Poradnia Neurologiczna, ul. Chałubińskiego 7

 

 Tel: (68) 38 73 609

Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojnowie

 Wojnowo 7 A

 

 Tel: 68 352 50 23

Samodzielny Publiczny ZOZ-Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze


 

 

Pododdział Psychiatryczny Obserwacyjny:
Pododział Psychiatryczny dla Młodzieży:
tel: 68 327 40 96

Pododdział Psychiatryczny dla Dzieci:
tel: 68 327 40 48

Tel: 68 321 80 01 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65

 

 

Diagnostyka i terapia

Tel:
68 387 47 00
68 388 20 81

Polski Związek Niewidomych, Okręg LubuskiZielona Góra, ul Kazimierza  Lisowskiego 3

 

Wsparcie osób niewidomych, I niedowidzących

 Tel: 320 28 23

Polski Związek Niewidomych, Okręg Lubuski
ul. Parafialna 4/1 Nowa Sól

 

Wsparcie osób niewidomych, I niedowidzących

Wtorek, środa

10:00-13:00 

Stowarzyszenie „Syndrom”
65-001 Zielona Góra,
ul. Budziszyńska 14/2a,
Email: zespoldowna@op.pl

Pomoc we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza z Zespołem Downa, grupa wsparcia dla rodziców

Tel 791 948 888 

Polski Związek  Głuchych,
Oddział Lubuski, Al. Wojska Polskiego 116B, 65-140 Zielona Góra

 

Wsparcie osób głuchych i niedosłyszących

 Tel. 68 327 07 46

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadami  Słuchu,
Polski Związek Głuchych, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Boh. Westerplatte 11/200, 65-034 Zielona Góra

 

Wsparcie osób głuchych i niedosłyszących

 Tel: 68 320 29 85

 

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie objęcia koordynacją przez asystenta rodziny

W związku z realizacją założeń ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól informuje, iż każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny. W przypadku wsparcia rodzin asystent rodziny przedstawi i opracuje wspólnie z Państwem katalog możliwych do uzyskania form wsparcia, a także na podstawie pisemnego upoważnienie będzie występować w imieniu Państwa do podmiotów, w celu skorzystania ze wsparcia.

Zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do nawiązania współpracy.

Szczegółowe informacje są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól ul. Moniuszki 3a tel: 68 356-16-90, 68 888-60-90

Do pobrania:

- Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury koordynacji asystenta rodziny przewidzianej w ramach realizacji ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży „ Za życiem”

- Wniosek o objęcie koordynacją przez asystenta rodziny

- Oświadczenie

- Upoważnienie

- Ulotka informacyjna