Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Sól ( Zarządzenie 0050.09.2021 z dnia 22 lutego 2021 r.Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3  czynna jest we wszystkie dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00.

Skład Komisji

Jolanta Stawecka – Przewodnicząca

Ewelina Kowalczyk -Zastępca przewodniczącego

Arleta Grześków – Sekretarz

Joanna Trojniarz-Członek

Wojciech Chałupka-Członek

Adam wachowski- Członek
 

Czym zajmuje się komisja:
1. przyjmowaniem wniosków dotyczących leczenia odwykowego,
2. kierowaniem spraw do sądu, prokuratury, policji i innych instytucji,
3. przeprowadzaniem interwencji w stosunku do osób nadużywających alkoholu,
4. udzielaniem pomocy rodzinom nadużywającym alkoholu,
5. diagnozowaniem w zakresie leczenia odwykowego oraz kierowaniem do lekarza biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu,
6. opiniowaniem wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz interwencją w przypadku naruszania przepisów w tym zakresie,
7. kontrolą punków sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych.