Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Usługi opiekuńcze

    Usługi opiekuńcze

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.) – art. 50

uchwała Nr L/328/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uprawnieni:

osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i innych przyczyn wymagają częściowej opieki pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione z różnych powodów.

Rodzaje usług:

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Usługi opiekuńcze prowadzą opiekunki domowe. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ośrodek Pomocy Społecznej , przyznaje usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym oraz posiadające przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Zakres, wymiar godzinowy, okres świadczenia usług ustalany jest indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej i zdrowotnej oraz na podstawie zaświadczenia od lekarza.

Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania podopiecznego w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00. Wszelkie informacje w sprawie usług opiekuńczych można uzyskać u pracowników socjalnych pod numerem telefonu: (68) 888-60-90