Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Utworzono dnia 01.03.2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w uruchamianym przez PFRON Module I i II programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

 

 

Celem Programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek żywiołu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kto może skorzystać z pomocy?

  1. Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lun orzeczenie równoważne);

  2. Dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia;

zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2022 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).

 

Gdzie można złożyć wniosek?

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przystąpi do programu.

 

Wnioski w ramach programu należy składać do starostwa powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.